Ažurirajanje Članarine / Aktualisierung des Mitgliedbeitrags

SEPA:

Support Form (#3) (#4)

ČLAN / MITGLIEDKontakt
ČLANARINA / MITGLIEDSBEITRAGDauerauftrag / Überweisung


SEPA


ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF ĆE SVE LIČNE PODATKE ČLANOVA ČUVATI I OBRAĆIVATI ISKLJUČIVO ZA INTERNE SVRHE.
ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF GARANTUJE TAJNOST VAŠIH PODATAKA U SLKADU SA ZVANIČNIM PROPISIMA O ZAŠTITI PODATAKA.