IMAM

Imam džemata: Mr. Muamer ef. Mujarić

Mr. Muamer ef. Mujarić, rođen je u Zavidovićima 15.05.1988. Zavšio je Behram begovu medresu u Tuzli. Potom je završio studij na Fakultetu za Šerijatsko pravo i zakon na Univezitetu Al-Azhar u Kairu (Egipat). Magistrirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na odsjeku za Islamsku teologiju – u oblasti „Intencija šerijata“ pod mentorstvom fetva-i-emina Rijaseta IZuBIH prof. dr. Enesa Ljevakovića na temu „Intencionalne interpretacije osnovnih izvora u djelu Džasira Avde“. Aktivno govori arapski, engleski, njemački jezik i turski jezik (nivo komunikacije).

Nakon uredno provedene konkursne procedure u saradnji sa IGBD i Uredom za vanjske poslove Rijaseta IZuBIH, dekretom Reisul-uleme dr. Husein ef. Kavazovića od 1.10.2016. godine imenovan je na poziciju imama našeg džemata.