za Malisane

IKC Düsseldorf nudi najdražoj našoj raji, mališanima:

  • mogućnost sticanja osnovnog znanja o vjeri i moralnim vrijednostima kroz učešće u nastavnom procesu u jednoj od 10 grupa koje trenutno egzistiraju u mektebu
  • mogućnost razvijanja vještina pravilnog učenja Kur’ana i njegovo memorisanje hifz
  • mogućnost učešća u radionicama
  • mogućnost učešća u edukativno rekreativnim izletima koji bivaju za sve naše mekteblije pažljivo birani.
  • mogućnost učešća u online nastavi