ZAHTJEV ZA ČLANSTVO

Support Form (#3)

PODNOSILAC ZAHTJEVAKontakt
MJESEČNA ČLANARINAPODACI O PORODICINAČIN PLAĆANJA


ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF ĆE SVE LIČNE PODATKE ČLANOVA ČUVATI I OBRAĆIVATI ISKLJUČIVO ZA INDIVIDUALNU PODRŠKU.
ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF GARANTUJE TAJNOS VAŠIH PODATAKA U SLKADU SA ZVANIČNIM PROPISIMA O ZAŠTITI PODATAKA.