ZAHTJEV ZA ČLANSTVO

Support Form (#3)

PODNOSILAC ZAHTJEVA / ANTRAGSTELLER



KONTAKT



PODACI O PORODICI / Daten zur Familie



ČLANARINA / MITGLIEDSBEITRAG


SEPA


Dauerauftrag / Überweisung


ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF ĆE SVE LIČNE PODATKE ČLANOVA ČUVATI I OBRAĆIVATI ISKLJUČIVO ZA INTERNE SVRHE.
ISLAMSKI KULTURNI CENTAR DÜSSELDORF GARANTUJE TAJNOST VAŠIH PODATAKA U SLKADU SA ZVANIČNIM PROPISIMA O ZAŠTITI PODATAKA.