Odbor

Izvršni odbor džemata IKC Düsseldorf je sačinjen prema statutu džemata od devet članova. Jedan od devet članova Izvršnog Odbora je i imam.

Nadzorni Odbor

Alija Mulić

Senad Hodžić

Enis Karišik