Odbor

Izvrišni odbor

Izvršni odbor džemata IKC Düsseldorf je sačinjen prema statutu džemata od devet članova. Jedan od devet članova Izvršnog Odbora je i imam.

Predsjednik: Muris Bešić

Generalni sekretar: Emira Lihić

Prvi potpredjsednik: Emir Kantarević

Drugi potpredsjednik: trenutno upražnjeno mjesto

Prvi blagajnik: Nihad Karabegović

Drugi blagajnik: Muhamed Đogo

Koordinator za omladinski kolektiv: Edin Kočo

Koordinator za rad sa ženama: Elvira Čaušević Jašarević

Nadzorni Odbor

Vahid Ganić
Senad Hodžić
Esmir Kudić